O mojí ordinaci

V ordinaci je poskytována léčebná a preventivní péče dětem od O do 19 let a některé nadstandartní služby.

Během léčebné péče u dětí s onemocněním, infektem nebo jinými obtížemi probíhá vyšetření, zhodnocení stavu a stanovení diagnózy. Poté je doporučen vhodný způsob léčení dítěte, v případě potřeby jsou předepsány léky na recept. Při kontrolách se sleduje zlepšování stavu dítěte.  Veškerá vyšetření probíhají se snahou o to, aby dítě bylo co nejméně vyšetřením zatěžováno. Také se přihlíží k věku, vývojové zralosti a momentálnímu stavu dítěte.

Vybavení ordinace umožňuje vyšetření doplnit o vyšetření CRP, které odliší virovou od bakteriální infekce, protože se způsob léčby těchto 2 skupin onemocnění liší. Dále používáme Bioptronovou lampu k léčení kožních onemocnění, poúrazových a pooperačních stavů atd. Bližší informace jsou uvedeny v kapitole Nadstandartní péče.

Při preventivní péči probíhají stanovené preventivní prohlídky dětí od kojeneckého až do dorostového věku. Přehled prohlídek je uveden v kapitole Preventivní prohlídky.

Co se týká nadstandartních služeb, jsou to zejména různá nepovinná očkování, např. proti rotavirům, pneumokokovi, žloutence typu A, meningokokovi, klíšťové meningoencefalitidě, papilomavirům / ca dělož. čípku/ a jiné. Přehled nepovinných očkování najdete v kapitole Očkování.

Dále provádíme aplikaci náušnic u kojenců i starších dětí – informace jsou v kapitole Nadstandartní péče.

Odbornou péči v naší ordinaci Vašemu dítěti poskytne

MUDr. Jana Pivoňková, praktická lékařka pro děti a dorost  a

Václava Žáčková, zdravotní sestra