Očkování

V rámci péče o děti a dorost je očkování jednou z nejdůležitějších prevencí proti infekčním nemocem. I když většina dětských infekčních onemocněních nemá závažný průběh, přesto se v určitém procentu vyskytují závažné komplikace, které mohou zanechat trvalé následky a někdy mohou i ohrozit život dítěte.

Povinné očkování je hrazeno zdravotními pojišťovnami a jeho cílem je zabránit těžkým projevům a šíření infekčních onemocnění a vzniku epidemií.

Pravidelní očkování dětí zahrnuje očkování proti devíti infekčním nemocem. Jde o očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, invazivnímu onemocnění hemofilem typu B, přenosné dětské obrně a virové hepatitidě B. V současné době jsou k tomuto očkování k dispozici u nás v ordinaci 2 typy očkovacích látek, Infanrix hexa a nyní novější Hexacima.  Ve stejném období se může dítě ještě očkovat proti pneumokokovi. Je možnost volby mezi 2 očkovacími látkami,  Synflorix nebo Prevenar 13. Doplňující informace o  těchto očkovacích látkách podáme v ordinaci.

Dále je to očkování proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím. Pravidelné očkování mimo ochrany dítěte má zajistit vysokou kolektivní imunitu a řídí se podle očkovacího kalendáře.

Mimořádné očkování  se provádí, pokud vznikne nebezpečí epidemie nebo pokud to vyžadují zdravotní okolnosti jako je například možnost nákazy novorozence po porodu. Jde  zejména o očkování proti virové žloutence typu B novorozenců.

Nadstandardní očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, rodiče ho tedy platí sami. V prvém roce života je možné očkování proti rotavirové gastroenteritidě. Další očkování je proti meningokové meningitidě, očkování proti infekční žloutence typu A, očkování proti neštovicím a proti klíšťové encefalitidě. Pro dívky od 13 let věku je vhodné očkování proti rakovině děložního čípku.

V případě, že rodiče dětí budou mít zájem o nadstandardní očkování,  poskytnu bližší informace. V případě zájmu mě navštivte v ordinaci nebo zatelefonujte.