Preventivní prohlídky

Při preventivních prohlídkách se sleduje růst a celkový vývoj dítěte.        Cílem preventivních prohlídek je  také včasné zachycení poruchy či ohrožení zdraví dítěte. Pokud je dítěti srozumitelně vysvětlen průběh vyšetření, ve většině případů to pochopí a lépe pak probíhá vzájemná spolupráce.

Právě díky pravidelným preventivním prohlídkám lze zachytit vývojové a funkční poruchy dítěte a zahájit pak včasnou a účinnou léčbu. Během prohlídek  se zaměřuji na měření výšky, váhy, rozvoj pohybových aktivit, řeči, sluchu a zraku, stav pohybového aparátu, vnitřích orgánů, celkový psychomotorický vývoj.Součástí některých prohlídek je i očkování . Každá maminka ještě v porodnici obdrží  Zdravotní a očkovací průkaz svého dítěte, do kterého se zapisují všechny prohlídky a provedená očkování.

První vyšetření novorozence probíhá doma po příchodu z porodnice. Zhodnotím jeho celkový zdravotní stav. Další prohlídky již probíhají v ordinaci. Předepisuje se vitamin D, který je důležitý pro správný růst kostí. Při všech následujících preventivních prohlídkách vždy je novorozenec vážen, změřen a je u něj posuzován celkový stav a vývoj.Všechny naměřené hodnoty se zapisují do zdravotnické dokumentace dítěte.

Prohlídka v 6 týdnech je zaměřena na psychomotorický vývoj a na případné odhalení hrubších odchylek . V tomto období probíhá i ultrazvukové vyšetření kyčlí.

Věk  tři měsíce je u dítěte mezníkem v pohybových dovednostech a v jeho vývoji. Zaměřuji se na držení jeho hlavičky, ve  4-5 měsících je prohlídka zaměřena především na sluchové ústrojí. V šesti měsících doporučuji maminkám navštívit stomatologa v souvislosti s prořezáváním zoubků, v osmi měsících se provádí sluchová vyšetření a kontrola prořezávání dalších zoubků. V 10-11 měsících je kontrola zaměřena především na rozvoj pohybového ústrojí a na výživu.

Preventivní prohlídky od jednoho roku jsou zaměřeny na hodnocení správného vývoje dítěte, vyšetření moče,  a samozřejmě opět na výživu. Probíhá orientační vyšetření zraku a sluchu. V pěti letech je nutné se zaměřit na posouzení školní zralosti, popřípadě zvážit odložení školní docházky.

Od sedmi do třinácti let se v rámci prohlídek posuzuje tělesný a duševní růst a vývoj v souvislosti se správným držením těla. Pokud se v rodině vyskytuje kardiovaskulární onemocnění, je třeba u dítěte změřit hladinu cholesterolu a tuku v krvi.

Při preventivních prohlídkách v patnácti a sedmnácti letech je zhodnocován vývoj dosavadního dětského organismu, vývoj sekundárnách pohlavních znaků.

V 19 letech je provedena výstupní lékařská prohlídka a pacient je předáván do péče praktického lékaře pro dospělé.

Pro vaši lepší přehlednost máte zde k dispozici Kalendář preventivních prohlídek a povinného očkování. Nezapomeňte, že na každé očkování musíte mít při sobě očkovací průkaz. Děkuji.

 • První vstupní prohlídka pro novorozence  se provádí po propuštění z porodnice.
 • Věk 14 dní preventivní prohlídka a nasazení vitaminu D,
 • Věk  6 týdnů preventivní prohlídka a I. vyšetření kyčelních kloubů,
 • Věk  9 týdnů I očkování /hexavakcina a ev. rotaviry, pneumokoky/
 • Věk  3 měsíce preventivní prohlídka a pokračování očkování /hexavakcína, ev. pneumokoky/
 • Věk 4 měsíce preventivní prohlídka a pokračování očkování /hexavakcina, ev. rotaviry a pneumokoky/
 • Věk  5 měsíců očkování hexavakcínou III. dávka, ev. pneumokok
 • Věk  6, 8, 10 měsíců preventivní prohlídka
 • Věk  1 rok preventivní prohlídka a očkování hexavakcínou IV. dávka, ev. pneumokok
 • Věk 15 měsíců očkování spalničky, příušnice, zarděnky I. dávka
 • Věk 18 měsíců preventivní prohlídka
 • Věk  21 měsíců očkování spalničky, příušnice, zarděnky II. dávka
 • Věk  3 roky preventivní prohlídka
 • Věk  5 let preventivní prohlídka a očkování záškrt, tetanus, č. kašel
 • Věk  7, 9  let preventivní prohlídka
 • Věk  10 let přeočkování záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna
 • Věk  11, 13, 15, 17 let preventivní prohlídka
 • Věk  19 let preventivní a výstupní prohlídka, nezapomeňte se zaregistrovat se u praktického lékaře pro dospělé.